Gransjöverken AB

- Nu en del av Bergs Timber AB

Bergs Timber AB träffade den 15 oktober 2014 avtal med aktieägarna i Gransjöverken AB om förvärv av samtliga aktier i Gransjöverken AB.

Vid extra bolagsstämma den 26 november 2014 beslutades om nyemission samt godkändes förvärvet av Gransjöverken AB.

Under vinter 2014/2015 har arbete påbörjats med att arbeta fram synergier av förvärvet främst genom gemensam inköps- och försäljningsorganisation men även genom att ta del utav varandras kunskaper för att öka produktiviteten på våra anläggningars.

Gransjöverken är nu fullt integrerat i Bergs Timber och i framtiden kommer du hitta all information om Bergs Timber och respektive anläggning på adressen www.bergstimber.se Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete!

www.bergstimber.se